مرور برچسب

قانونگرایی

از قانون گذاری تا نظام قانون گرایی !!

از قانون گذاری تا نظام قانون گرایی !؟!؟ در ادبیات دانشگاهی و اجتماعی، هر گاه پیرامون قانون و وضعیت آن در جامعه بحث و بررسی صورت می گیرد بدون درنگ از واژه ترکیبی قانونگذاری استفاده می شود. با استفاده از این واژه، فرآیندهای اصلی مرتبط با…

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !! به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان “قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!” منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید. قاعده «قبح عقاب بلابیان» که استنباط شده از قرآن…

قانونگرایی و ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه !

قانونگرایی و ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه ! به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان “قانونگرایی و ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه !” منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید. حاکمیت قانون به ثبات قانون در…

قانون گرایی چیست؟

قانون گرایی چیست؟ به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان "قانون گرایی چیست؟" منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید. - قانون گرایی، بررسی راهکارهای احتمالی گریز و سوء استفاده از قانون است. -…

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی جریان قانونگرایی در تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای خطای محاسباتی قابل اعتناست که میزان بالای انحراف از معیار آنها در عرصه عمل و اداره امور جامعه (وجود و…