مرور برچسب

قانون گرایی چیست

قانون گرایی چیست؟

قانون گرایی چیست؟ به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان "قانون گرایی چیست؟" منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید. - قانون گرایی، بررسی راهکارهای احتمالی گریز و سوء استفاده از قانون است. -…