مرور برچسب

قاچاق سنگ قیمتی

قاچاق سنگ قیمتی از نجف آباد به بندرعباس

قاچاق سنگ قیمتی از نجف آباد به بندرعباس به گزارش نجف آبادنا از ایسنا، مشکلات صنعتگران، هنرمندان و معاونان صنایع دستی برای صادرات در مبادی گمرکی بارها در جلسات متعددی مطرح شده است، حتی قرار بود دوره آموزشی برای آشنایی گمرک جمهوری اسلامی با…