مرور برچسب

قشر بسیج

جلسه با قشر بسیج مهندسین شهرستان نجف آباد

جلسه با قشر بسیج مهندسین شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، ساعت: 17:30 دوشنبه16 تیرماه، جلسه قشر بسیج مهندسین شهرستان نجف آباد در دفتر شهردار نجف آباد برگزار گردید. در این جلسه دکتر پزشکی ریاست قشر…