مرور برچسب

قطار بین شهری نجف آباد اصفهان

جلسه دپو اولیه قطار بین شهری نجف آباد اصفهان

جلسه دپو اولیه قطار بین شهری نجف آباد اصفهان به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، چهارشنبه چهارم مهرماه ۹۷، جلسه دپو اولیه قطار بین شهری نجف آباد_اصفهان به میزبانی دکتر امیررضا نقش ریاست دانشگاه آزاد واحد نجف آباد…