مرور برچسب

قطار حومه‌ای اصفهان

قطار حومه‌ای نجف آباد به اصفهان در دست اقدام است

قطار حومه‌ای نجف آباد به اصفهان در دست اقدام است به گزارش نجف آبادنا مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در بحث قطار حومه و حمل و نقل عمومی گفت: در بحث قطار حومه‌ای با توجه به حساسیت‌ها و تاکید ویژه‌ای که شخص آقای دکتر آخوندی داشتند…