مرور برچسب

قطار حومه ای نجف آباد

جلسه تعیین روشها و ساختار اجرایی قطار حومه ای نجف آباد

جلسه تعیین روشها و ساختار اجرایی قطار حومه ای به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، سه شنبه20 خردادماه 1399 ، محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد به اتفاق شهرداران شاهین شهر و مبارکه در جلسه قطارهای حومه ای استان در دفتر…

جلسه قطار حومه ای نجف آباد _ اصفهان /۳۰ آبان

جلسه قطار حومه ای نجف آباد _ اصفهان /30 آبان به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، پنجشنبه 30 آبانماه 1398، محمدمغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد میزبان جلسه قطار حومه ای نجف آباد_اصفهان در دفتر خویش بود. مهدی غلامی شهردار…

قطار حومه ای نجف آباد روی ریل جلسات

قطار حومه ای نجف آباد روی ریل جلسات به گزارش نجف آباد نگار مدتی است قطار حومه ای نجف آباد روی ریل جلسات قرار گرفته است و به حرکت خود ادامه می دهد. با جدیتی که در تشکیل ای جلسات دیده می شود امید آن می رود قطار نجف آباد اصفهان تا ایستگاه…