مرور برچسب

قطعی برق مرداد نجف آباد

جدول قطع برق نجف آباد دوشنبه ۲۲ الی جمعه ۲۶ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد دوشنبه 22 الی جمعه 26 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد دوشنبه 22 الی جمعه 26 مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/22 لغایت ۱۳۹۷/۰۵/26…

جدول قطع برق نجف آباد ۹ الی ۱۱ مرداد

جدول قطع برق نجف آباد 9 الی 11 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد 9  الی 11 مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/۰9 لغایت ۱۳۹۷/۰۵/11 اعلام شد.…

قطعی برق مرداد ماه نجف آباد

قطعی برق مرداد ماه نجف آباد به گزارش نجف آبادنا شرکت توزیع برق استان اصفهان، جدول زمانی قطع احتمالی برق در نجف آباد، امیر آباد، یزدانشهر، گلدشت، دهق، علویجه، قلعه سفید، شهرک های صنعتی شهرستان، ویلاشهر، فیروز آباد و دیگر نقاط…