مرور برچسب

قطع درختان

قطع درختان در نجف آباد

قطع درختان در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از رویش نیوز، بنابر گزارش‌های مردمی، شهرداری نجف آباد در هفته‌های گذشته اقدام به قطع چندین اصله درخت کرده است که برخی از آنها تنومند بوده‌اند. یکی از شهروندان نجف آباد، شهرداری این شهر را "اره به…