مرور برچسب

قلعه های تاریخی نجف آباد

قلعه غریب خان

این قلعه که استراحتگاه کشاورزان و ساکنین منطقه بوده، در کنار رود مرغاب و جنوب غربی شهر نجف آباد واقع گردیده است.قلعه غریب خان