مرور برچسب

كسب رتبه سوم واحد نجف‌آباد

كسب رتبه سوم واحد نجف‌آباد در انتشار مقالات بين‌المللی بين دانشگاه‌های آزاد اسلامی

كسب رتبه سوم واحد نجف‌آباد در انتشار مقالات بين‌المللی بين دانشگاه‌های آزاد اسلامی به گزارش از نجف آباد نگار از روابط عمومی واحد نجف آباد، دکتر امیررضا نقش اظهار كرد: «براساس اعلام پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌های ايران (Uniref) به عنوان…