مرور برچسب

لذت روحی و نشاط معنوی

خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی

خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی به گزارش نجف آباد نگار 15 تیرماه، سومین روز از دهه کرامت با شعار خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی نامگذاری شده است. یکی از عوامل شادی، خدمت به خلق است یعنی خروجی های انسان (اعم از رفتار،…