مرور برچسب

مبارزه با مفاسد اقتصادی

ابوترابی مطرح کرد: لزوم پرهیز از ملاحظه‌کاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی

ابوترابی مطرح کرد: لزوم پرهیز از ملاحظه‌کاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرهیز از ملاحظه‌کاری در مبارزه با مفاسد اقتصادیابوالفضل ابوترابی عضو کمسیون شورا‌ها و امور داخلی و نماینده مردم شهرستان‌های نجف آباد، تیران و کرون در مجلس…