مرور برچسب

مجلس دهم

مهمترین ضعف مجلس دهم در بُعد نظارت بود

مهمترین ضعف مجلس دهم در بُعد نظارت بود به گزارش نحف آباد نگار از ایسنا، ابوالفضل ابوترابی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین ضعف مجلس دهم چه بود، اظهار کرد: مجلس دهم در بحث قانون‌گذاری نسبتاً موفق عمل کرد، اما در بعد نظارت، دارای مشکلات…