مرور برچسب

محمد رضا لعلی

سهم کشاورزی و صنعت در اشتغال اصفهان افزایش یافت

سهم کشاورزی و صنعت در اشتغال اصفهان افزایش یافت به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، محمد رضا لعلی روز سه شنبه افزود: سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان اصفهان در سال ۹۷ حدود ۱۰.۲ درصد بود که در سال گذشته به ۱۱ درصد افزایش یافت و سهم بخش صنعت در…

آمارگیری نیروی کار در اصفهان تلفنی انجام می‌شود

آمارگیری نیروی کار در اصفهان تلفنی انجام می‌شود به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، محمد رضا لعلی روز یکشنبه افزود: طرح آمارگیری نیروی کار در هر فصل در استان همزمان با سراسر کشور بصورت حضوری و با مراجعه پرسشگران آماری به در منازل خانوارهایی…