مرور برچسب

مدرسه علمیه زهرائیه نجف آباد

سردار علی اصغر حبیبی: برخی مسئولان اخلاق طاغوتی دارند 

سردار علی اصغر حبیبی: برخی مسئولان اخلاق طاغوتی دارند به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری حوزه سردار علی اصغر حبیبی در جمع اساتید، کادر و طلاب مدرسه علمیه زهرائیه نجف آباد با اشاره به وضعیت کشور قبل از انقلاب، گفت: مملکت ما عملاً دست…