مرور برچسب

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

کسب سطح یک مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی توسط دانشگاه آزاد نجف آباد

کسب سطح یک مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی توسط دانشگاه آزاد نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از گروه دانشگاه ایسکانیوز از نجف آباد، حمید منتظر القائم معاون پژوهش و فناوری واحد نجف آباد در خصوص موفقیت مرکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی این دانشگاه…