مرور برچسب

مرخص شدن پزشک نجف‌آبادی پس از بهبود وضعیت عمومی

مرخص شدن پزشک نجف‌آبادی پس از بهبود وضعیت عمومی

مرخص شدن پزشک نجف‌آبادی پس از بهبود وضعیت عمومی به گزارش نجف آبادنا کیانوش جهانپور در رابطه با سوءقصد به پزشک نجف‌آبادی اظهار کرد: بعد از ظهر یکی از روزهای هفته‌ای که در آن قرار داریم یکی از پزشکان جراح مغز و اعصاب بیمارستان شهید منتظری…