مرور برچسب

مردمی شدن اقتصاد

ایجاد پنجره واحد در نظام اداری، راهکار مردمی شدن اقتصاد

ایجاد پنجره واحد در نظام اداری، راهکار مردمی شدن اقتصاد به گزارش نحف آباد نگار از خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: تحقق این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و عزم جدی مسئولان و مردم دارد،…