مرور برچسب

مرغداری های نجف آباد

بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد

بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، در ادامه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها در سطح مدیریت ارشد دولت، این بار تعیین قیمت فروش مرغ، صدای اعتراض فعالین صنعت مرغ در نقاط مختلف کشور از جمله نجف…