مرور برچسب

مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت

مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت

مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز وانتی که در جاده خمینی شهر به سمت نجف آباد در حال حرکت بود، در محدوده چشمه لادر چپ کرد و علاوه بر ۱۰ مجروحی که روانه مراکز بیمارستانی کرد، کودک سه ساله ای را هم به کام…