مرور برچسب

مسئولان کشور

اتحاد و همدلی مسئولان، راه عبور از شرایط فعلی است

اتحاد و همدلی مسئولان، راه عبور از شرایط فعلی است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری خانه ملت؛ ابوالفضل ابوترابی به اتحاد و همدلی مسئولان برای عبور از شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: اتحاد و همدلی مسئولان یکی از اساسی‌ترین کارها برای عبور از…