مرور برچسب

مسئولیت جنگ روانی

چه کسی مسئولیت جنگ روانی این روز ها را بر عهده گرفته است؟

چه کسی مسئولیت جنگ روانی این روز ها را بر عهده گرفته است؟ به گزارش نجف آباد نگار از ایلنا، ابوالفضل ابوترابی درباره این‌که هر روز خبرهای جدیدی از کشفیات در خصوص انبارهای ماسک، دستکش و اقلام بهداشتی مورد نیاز برای پیشگیری از بیماری کرونا به…