مرور برچسب

مسائل سیاسی روز

پرسمان مسائل سیاسی روز با حضور آقای دکتر فاضل برگزار شد

پرسمان مسائل سیاسی روز با حضور آقای دکتر فاضل برگزار شد به گزارش نجف آباد نگار به دنبال سلسله نشست های پرسمان، جلسه مورخ ۹۸/۳/۸مطابق ۲۳رمضان با موضوع بررسی مسائل سیاسی روز با حضور جناب آقای فاضل در حوزه علمیه الحجه (عج) نجف آباد…