مرور برچسب

مسابقات جودو اصفهان

کسب مقام جودوکاران شهرستان نجف آباد در مسابقات قهرمانی جوانان استان اصفهان 

کسب مقام جودوکاران شهرستان نجف آباد در مسابقات قهرمانی جوانان استان اصفهان به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد جودوکاران شهرستان نجف آباد به مربیگری مهدی الهی و سرپرستی حسین قندی در مسابقات…