مرور برچسب

مسابقات دوچرخه سواری

کسب مقام دوم دوچرخه سوار نجف آباد در مسابقات سه جانبه کشور

کسب مقام دوم دوچرخه سوار نجف آباد در مسابقات سه جانبه کشور به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد تیم کورسی نوجوانان هیات دوچرخه سواری استان اصفهان با حضور محمدامین نامداری از نجف آباد در مسابقات سه…