مرور برچسب

مسابقات رباتیک بارمان کاپ

ربات کرار آموزشکده سما کن چگونه قهرمان مسابقات بارمان‌کاپ شد

ربات کرار آموزشکده سما کن چگونه قهرمان مسابقات بارمان‌کاپ شد ؟ به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری آنا، دومین دوره مسابقات کشوری رباتیک بارمان‌کاپ، شهریور جاری با همکاری مشترک دانشگاه اصفهان و شرکت فن‌گستران رباتیک بارمان تولیدکننده…