مرور برچسب

مسابقات کارته وان اصفهان

درخشش نجف آباد در مسابقات کارته وان استان

درخشش نجف آباد در مسابقات کارته وان استان به گزارش نجف آباد نگار از، روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد کاراته کاهای شوتوکان ادونس شهرستان نجف آباد به مربیگری مهدی معین در سومین مرحله کاراته وان استان اصفهان در روزهای پنج…