مرور برچسب

مسمومیت با گاز CO در نجف آباد

مسمومیت با گاز CO در نجف آباد

مسمومیت با گاز CO در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از فارس، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به سرمای هوا و عدم رعایت نکات ایمنی که باعث افزایش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده است، عنوان کرد: روز یکشنبه ۱۸ آذر…