مرور برچسب

مشاوره غیرحضوری

راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

دکترنقش خبر داد؛ راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی واحد نجف آباد دکترامیررضا نقش درباره راه‌اندازی دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی غیرحضوری در دانشگاه آزاد…