مرور برچسب

مشکلات نجف آباد

برای این مردم یه کاری بکنند

برای این مردم یه کاری بکنند به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، نظر انعکاس یافته یکی از شهروندان در فضای مجازی را این گونه بازنشر کرده:باز آخر سال بی تحصیلی که همگی شاهد تعطیلی مدارس در کشور و خرید شارژ های زود بپایان رسیده چند گیگا…

مشکل بوی فاضلاب در شمال نجف آباد

مشکل بوی فاضلاب در شمال نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، تعدادی از ساکنان حاشیه جنوبی کمربندی نجف آباد در محدوده شهرک مسکونی قدر، طی تماس و ملاقات حضوری با خبرنگار ما، از وجود مشکل بوی تعفن فاضلاب در این محدوده انتقاد کرده…