مرور برچسب

مشکلات و انتقادات مردم

هیات‌های مشورتی

البته خیلی از حرف‌ها را خودم با اطلاعاتی که داشتم، در دهن حاضرین می‌گذاشتم تا مشکلات مردم انعکاس پیدا کنند. هیات‌های مشورتی