مرور برچسب

مشکلات کارآموزان

کارآموزی یکی از دغدغه های هنرجویان

کارآموزی یکی از دغدغه های نوجوانان هنرستانی کارآموزی یکی از دغدغه های ذهنی هنرآموزان سال 11 است که تمامی هنرجویان هنرستانی باید این دوره را طی کنند. این واحد درسی با هدف آشنا شدن کارآموزان با محیط کار، جزء دروس قرار گرفته است. در این…