مرور برچسب

مشکلات کشور ناشی از نگاه به غرب

نماینده نجف‌آباد در مجلس: مشکلات کشور ناشی از نگاه به غرب برخی مدیران است

نماینده نجف‌آباد در مجلس: مشکلات کشور ناشی از نگاه به غرب برخی مدیران است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار داشت: در این نشست عضویت شوراها و کمیته…