مرور برچسب

مشکلات کشور

ابوالفضل ابوترابی: مشکلات کشور به سوءمدیریت دولت باز می‌گردد

مشکلات کشور به سوءمدیریت دولت باز می‌گردد به گزارش نجف آباد نگار از خیرگزاری فارس، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه اظهار داشت: نقدینگی، وجود نیروی انسانی کار و منابع سرشار هر سه در کشور فراهم است و چیزی که در این میان…