مرور برچسب

مشکل بیمه برق شهروندان نجف آباد

مشکل بیمه برق منازل برخی شهروندان نجف آباد

مشکل بیمه برق منازل برخی شهروندان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، در قبوض برق خدابیامرز که چند وقتی است چشم مان به جمال شان روشن نشده، یک ردیف با عنوان «بیمه» وجود داشت؛ که البته هنوز از مشترکان گرفته می شود، هر چند دیده…