مرور برچسب

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان از مناطق صنعتی بخش مهردشت بازدید کردند

فرماندار نجف آباد از مناطق صنعتی بخش مهردشت بازدید کردند

فرماندار نجف آباد از مناطق صنعتی بخش مهردشت بازدید کردند به گزارش نجف اباد نگار از پورتال فرمانداری نجف آباد، صاحبان صنایع در واحدهای صنفی، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و هیات همراه ضمن حضور در شهرک های صنعتی بخش مهردشت و…