مرور برچسب

معرفی اجمالی حوزه علميه زهرائيه نجف آباد

معرفی اجمالی حوزه علميه زهرائيه نجف آباد

معرفی اجمالی حوزه علميه زهرائيه نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار در معرفی اجمالی حوزه علميه زهرائيه نجف آباد به این مطالب پرداخته شده است: تاسیس حوزه و واقفین، معرفی ساختمان جدید حوزه علمیه زهرائیه، تبلیغ، اعزام مبلغ، دوره ها تخصصی برگزار…