مرور برچسب

ممنوعیت برگزاری کلاس‌های حضوری

ممنوعیت برگزاری کلاس‌های حضوری آموزشگاه‌های علمی در وضعیت قرمز

ممنوعیت برگزاری کلاس‌های حضوری آموزشگاه‌های علمی در وضعیت قرمز به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد و به نقل از رجایی کارشناس مسئول مشارکت های مردمی و مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش درباره فعالیت…