مرور برچسب

منطقه سه شهرداری نجف آباد

اجرای ۴۲هزار متر مربع عملیات تسطیح در منطقه سه نجف آباد

اجرای ۴۲هزار متر مربع عملیات تسطیح در منطقه سه نجف آباد به گزارش نجف آبادنا مدیر منطقه سه شهرداری نجف آباد گفت: طی هفته های گذشته بیش از چهل و دو هزار متر مربع عملیات تسطیح و زیرسازی در نقاط مختلف منطقه انجام شده که شاخص ترین بخش آن مربوط…