مرور برچسب

من ماسک میزنم

استفاده از ماسک در شرایط کنونی واجب است

استفاده از ماسک در شرایط کنونی واجب است به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا،یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که با استفاده از ماسک انتقال ویروس از فردی به فردی دیگر به حداقل رسیده و به عبارتی زنجیره انتقال این ویروس قطع می…