مرور برچسب

مهردشت نجف آباد

فرماندار نجف آباد از مناطق صنعتی بخش مهردشت بازدید کردند

فرماندار نجف آباد از مناطق صنعتی بخش مهردشت بازدید کردند به گزارش نجف اباد نگار از پورتال فرمانداری نجف آباد، صاحبان صنایع در واحدهای صنفی، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و هیات همراه ضمن حضور در شهرک های صنعتی بخش مهردشت و…

بازدید از مراکز شبانه روزی بهداشت و درمان مهردشت نجف آباد + تصاویر

بازدید از مراکز شبانه روزی بهداشت و درمان مهردشت نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پورتال شبکه بهداشت‌و‌درمان نجف آباد، کارشناسان مرکز‌بهداشت استان اصفهان و مدیر شبکه بهداشت‌و‌درمان شهرستان نجف آباد بازدیدی از مراکز شبانه روزی بهداشت و…