مرور برچسب

موتور

روز جهانی پارک زیگزاگی در نجف آباد ممنوع

روز جهانی پارک زیگزاگی در نجف آباد ممنوع امروز نوبت مشکی بود تا با مامان کلاغه برای دور زدن و پیدا کردن غذا به خیابان ها سر بزند. مشکی چشم های ریز و تیز بینی داشت و همیشه بهترین غذاها را از ناممکن ترین جاها پیدا میکرد. توی مسیر جست وجو،…