مرور برچسب

موج شادی

موج شادی در نجف آباد

موج شادی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا جشنواره فرهنگی تفریحی موج شادی با هدف ترویج شور و نشاط اجتماعی و فرهنگ شهروندی و الگوی صحیح مصرف آب در پارک‌های شهرستان برگزار خواهد شد. جشنواره با توجه به حضور هنرمندان و تعامل آنها با…