مرور برچسب

موضع نماینده نجف آباد در مورد چین

دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین

دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین + تصاویر به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، طی دو توییت، دو موضع متفاوت و به نسبت متناقض در خصوص معاهده در دست…