مرور برچسب

مکان های تاریخی نجف آباد

حمام کهنه نجف آباد

بنا به اطلاعاتی که دردانشنامۀ تاریخ معماری ایران‌، این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.حمام کهنه نجف آباد