مرور برچسب

مکان های گردشگری نجف آباد

قلعه ابراهیم خان

رود مرغاب در روستای نهضت آباد دارای کوچه ها و منازل بسیار قدیمی می باشد. اطراف آن نیز مسجد، حمام و پلهای سنگی وجود دارد.قلعه ابراهیم خان