مرور برچسب

میدان میوه و تره بار نجف آباد

بازدید از میدان میوه و تره بار بهار آزادی و موزه مردم شناسی نجف آباد صورت گرفت

بازدید توسط مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان به گزارش نجف آبادنا دوشنبه یکم مردادماه ، محمد مغزی قائم مقام شهردار میزبان محمد مجیری مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری…