مرور برچسب

میزبانی نجف آباد از مجمع نمایندگان

میزبانی نجف آباد از مجمع نمایندگان استان اصفهان

میزبانی نجف آباد از مجمع نمایندگان استان اصفهان به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تقدیر از رویکرد استانداری در واگذاری بسیاری از امور به…