مرور برچسب

نارضایتی اصناف از توزیع سوخت

نارضایتی اصناف نجف آباد از توزیع سوخت

نارضایتی اصناف نجف آباد از توزیع سوخت به گزارش نجف آبادنا از ایمنا، از نخستین روزهای آبان ماه سال جاری و همزمان با راه‌اندازی سامانه جدید درخواست فرآورده‌های نفتی، بسیاری از اصناف نجف آباد با مشکلات جدی در دریافت نفت سفید و گازوئیل روبه رو…